Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rosną płace w przedsiębiorstwach

Polska
20 lutego 2024


Główny Urząd Statystyczny podał, że płace w przedsiębiorstwach rosną, przyrost wynagrodzeń w styczniu wzrósł o 11,2 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Średnia pensja brutto w firmach, objętych danymi GUS i zatrudniających powyżej 9 osób, wynosi 7 768 złotych i 35 groszy.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to w przedsiębiorstwach tego typu liczba etatów wyniosła 6 milionów 515,7 tysiąca. W porównaniu ze styczniem 2023 roku, liczba ta była niższa o 0,2 procent.


Dodaj komentarz