Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Powstanie Narodowy Instytut Dziedzictwa

Polska
18 stycznia 2024

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło scalenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. W rezultacie tego połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury o nazwie Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Przyczyną połączenia jest zapewnienie zwiększonej efektywności w zakresie realizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w skali kraju, obejmujących w sposób kompleksowy regionalne zróżnicowanie Polski” – napisano w komunikacie resortu kultury. Połączenie ma poprawić jakość realizacji projektów służących zachowaniu dziedzictwa przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków.


Dodaj komentarz