Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nowe zasady pisowni w języku polskim

Polska
15 maja 2024

Nazwy mieszkańców miejscowości oraz pełne nazwy geograficzne będą pisane wielką literą.

To tylko część zmian w pisowni przewidzianych przez Radę Języka Polskiego przy prezydium PAN, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Odległy termin ma na celu dać czas na dostosowanie się do zmian.

Wielką literą…

Rada ustaliła, że przymiotniki utworzone od nazw własnych, zakończone na -owski, na przykład „chopinowski”, będą zapisywane zawsze małą literą, natomiast nazwy mieszkańców utworzone od nazw geograficznych – np. „Rzymianin” lub „Warszawianin” – zawsze wielką literą. Wielką lub małą literą będzie można również zapisywać przymiotniki tworzone od imion, zakończone na -owy, -in(yn), -ów (np. „jackowe dzieci” lub „Jackowe dzieci”, „Zosina lalka” lub „zosina lalka”), a także różnego rodzaju potoczne nazwy etniczne, takie jak „Makaroniarz” w odniesieniu do Włocha.

Wielką literą będą zapisywane nazwy pojedynczych egzemplarzy wyrobów przemysłowych, na przykład „Ford”, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki (np. „ciężarówka marki Ford”), czy o konkretny egzemplarz (np. „przed domem stał czerwony Ford”).

Nazwy własne geograficzne oraz obiekty topograficzne będą w całości pisane wielkimi literami, na przykład „Półwysep Hel”, „Wyspa Uznam”, „Plac Zbawiciela”, „Kopiec Wandy” czy „Zamek Książ”. Wyjątek stanowią ulice.

Nie

Partykuła „nie” z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi będzie zawsze pisana łącznie, także z formami stopnia wyższego i najwyższego (np. „nielepszy”, „nielepiej”). Zapis łączny „nie” z imiesłowami odmiennymi będzie obowiązkowy bez względu na znaczenie imiesłowu (np. „niepalący”, „nieumyty”).

Łącznie…

Łącznie będą zapisywane wyrażenia typu „półżartem, półserio” oraz cząstki „niby-” i „quasi-” z wyrazami zapisywanymi małą literą (np. „nibyartysta”, „quasinauka”).

A oddzielnie…

Rozdzielna będzie pisownia cząstek „-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście” ze spójnikami (np. „Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry”). Dopuszczona zostanie również rozdzielna pisownia cząstek „super-, ekstra-, eko-, wege-, mini-” i podobnych (np. „superpomysł” lub „super pomysł”).

Czytaj również:


Dodaj komentarz

Tagi PAN