Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maj, kwitną kasztany, czyli czas matur…

Polska
06 maja 2024
Foto: FB @ Vatican News

Matury w Polsce, znane również jako egzamin dojrzałości, to ważny etap edukacyjny dla uczniów kończących szkołę średnią.

To oficjalne zakończenie edukacji szkolnej i klucz do dostępu do wyższego wykształcenia. Egzamin maturalny sprawdza wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczniów w ciągu kilku lat nauki w różnych przedmiotach.

W 2024 roku do matury w Polsce przystąpi około 289 tysięcy uczniów. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja.  Sesja egzaminów ustnych potrwa do 11 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca.

Dwie części

Matury składają się z części obowiązkowej i części dodatkowej. Część obowiązkowa to język polski, matematyka i język obcy, przy czym egzaminy są zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Uczniowie mogą również wybrać dodatkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym, co pozwala na lepsze dostosowanie profilu egzaminacyjnego do przyszłych kierunków studiów.

Wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Wyniki matur mają duży wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową młodych ludzi. Egzamin ten jest zarówno czasem stresu i niepokoju, jak i rytuałem przejścia, kończącym jedną ważną życiową epokę i otwierającym drzwi do kolejnej.

Czytaj również:


Dodaj komentarz