Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Technologia

30 kwietnia 2024

Będziemy latać?

FlyNow Aviation

W erze, w której urbanizacja osiąga bezprecedensowy poziom, wyzwania związane z mobilnością w gęsto zaludnionych obszarach stają się coraz bardziej złożone. FlyNow Aviation wyłania się jako godny uwagi podmiot w dziedzinie miejskiej mobilności lotniczej (UAM), proponując innowacyjne rozwiązania w celu sprostania tym wyzwaniom.

Rosnące wyzwanie związane z mobilnością w miastach


Miasta na całym świecie zmagają się z konsekwencjami przeludnienia i niekontrolowanego rozrostu miast. Zatory komunikacyjne w metropoliach doprowadziły do znacznych strat gospodarczych, szacowanych na ponad 400 mld USD rocznie w samych Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, jak donosi The Economist w 2018 roku. Co więcej, rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę mobilności powoduje nadmierne zużycie ograniczonych zasobów, przy kosztach bieżących przekraczających 12 mld EUR rocznie i zbliżającej się potrzebie ponad 85 mld EUR na inwestycje w system kolejowy, według BMVI.

Konsekwencje dla środowiska i zdrowia


Konwencjonalne metody transportu w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia. Przewiduje się na przykład, że produkcja akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV) pociągnie za sobą ponad 15 miliardów euro możliwych do uniknięcia kosztów emisji CO2 do 2025 roku w Unii Europejskiej. Publiczne systemy transportu zbiorowego, często uważane za bardziej zrównoważoną alternatywę, stanowią własny zestaw wyzwań, zwłaszcza jako potencjalne wylęgarnie chorób zakaźnych. Koszt ekonomiczny samej grypy wynosi ponad 500 mld USD rocznie.

Wizja miejskiej mobilności powietrznej FlyNow Aviation


FlyNow Aviation, kierowana przez CEO Jürgena Greila, aktywnie pracuje nad rozwiązaniem tych wyzwań poprzez rozwój pojazdów Urban Air Mobility. Pojazdy te zostały zaprojektowane w celu uzupełnienia istniejącej infrastruktury transportowej, oferując osobom fizycznym więcej opcji skutecznego dotarcia do celu. Celem firmy jest zrewolucjonizowanie mobilności miejskiej w sposób podobny do wpływu Henry’ego Forda na przemysł samochodów osobowych dzięki jego Modelowi T.

Unikalne punkty sprzedaży eVTOL firmy FlyNow


FlyNow wyróżnia się pięcioma podstawowymi unikalnymi punktami sprzedaży (USP):

Niski koszt: Koszty produkcji są znacznie niższe niż w przypadku konkurentów rynkowych, dzięki czemu technologia jest dostępna dla szerszego grona odbiorców.
Wysoka wydajność energetyczna: Pojazdy charakteryzują się niezrównanym czasem lotu i zasięgiem.
Niski poziom hałasu i emisji: Zapewnia to wysoką akceptację społeczną i przyjemne wrażenia podczas lotu.
Doskonała operacyjność: Nacisk kładziony jest na rentowną eksploatację dużych flot i najwyższą jakość obsługi klienta.
Gotowość do certyfikacji: Firma jest przygotowana do szybkiego wprowadzenia na rynek w różnych jurysdykcjach.
Specyfikacje ich pojazdów są imponujące: maksymalna masa startowa 360 kg, czas lotu 30 minut, maksymalna prędkość 130 km/h i przybliżony zasięg 50 km. Co ważne, pojazdy te wytwarzają zerową emisję CO2, ustanawiając punkt odniesienia w zakresie wydajności.

Foto: FB @ FlyNow

Obawy?

FlyNow odpowiada na kilka często zadawanych pytań, aby rozwiać powszechne obawy. Firma podkreśla swoje zaangażowanie w uczynienie mobilności 3D dostępną dla wszystkich, kwestionując przekonanie, że ich usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób o wysokich dochodach. Przewidują, że ich miejskie pojazdy powietrzne będą wyceniane porównywalnie do zwykłych taksówek na podobnych trasach. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym technikom produkcji, które upraszczają projekt i zmniejszają zapotrzebowanie na materiały, obniżając tym samym koszty.

eVTOL-e FlyNow (elektryczne pojazdy pionowego startu i lądowania) są wszechstronne, znajdując zastosowanie nie tylko w ruchu miejskim. Mogą być wykorzystywane w różnych scenariuszach, takich jak zaopatrywanie marynarzy na statkach kontenerowych czy przełamywanie wąskich gardeł komunikacyjnych w geograficznie trudnych obszarach, takich jak cieśnina Bosfor w Stambule.

Podsumowanie

FlyNow Aviation stoi na czele przedefiniowania transportu miejskiego. Poprzez rozwiązywanie kluczowych problemów takich jak przeludnienie, zużycie zasobów, zanieczyszczenie oraz ryzyko dla zdrowia publicznego związane z tradycyjnymi metodami transportu, miejskie rozwiązania mobilności powietrznej FlyNow mają potencjał do przekształcenia krajobrazu miejskiego. Dzięki innowacyjnej technologii, zaangażowaniu w bezpieczeństwo i skupieniu na zrównoważonym rozwoju, FlyNow Aviation może stać się znaczącym graczem w przyszłości transportu miejskiego.

Źródło: https://evtolinsights.com/

Dodaj komentarz