Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mięsożerne rośliny zamiast T-shirtów

Wiadomości
27 lutego 2024

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w przesyłce sadzonki dzbanecznika. To mięsożerna roślina, która jest objęta ochroną w ramach Konwencji Waszyngtońskiej. Według informacji w przesyłce miały znajdować się T-shirty.

Wszystkie gatunki dzbaneczników należą do mięsożernych roślin, które są chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, zwanej CITES. Dotyczy to tych gatunków zwierząt i roślin, które stały się zagrożone wyginięciem z powodu międzynarodowego handlu nimi. Przywóz lub wywóz okazów chronionych na mocy CITES jest legalny tylko w jednym przypadku, gdy przewożaca je osoba ma specjalne zezwolenia i świadectwa. Za próbę przemytu może gorozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

„Sadzonki zostały przekazane do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety, większość roślin obumarła w wyniku nieodpowiednich warunków transportu z Malezji” – informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Czytaj też:


Dodaj komentarz

Tagi POlska