Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ploteczki

30 października 2023

Michał Wiśniewski nieprawomocnie skazany na półtora roku więzienia za oszustwo. Mamy oświadczenie Michała (WIDEO)

Piosenkarz Michał Wiśniewski został skazany na półtora roku pozbawienia wolności za oszustwo. Nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.


Sprawa dotyczy pożyczki ze SKOK Wołomin w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych, o którą wnioskując w listopadzie 2006 roku Michał Wiśniewski podał nieprawdziwe informacje na temat osiąganych dochodów, znacznie je zawyżając. Sędzia Tomasz Kosiński w ustnych motywach wyroku zwrócił uwagę na wysokość miesięcznej raty – pierwotnie to było ponad 68 tysięcy złotych, natomiast dochody artysty, zgodnie deklaracją podatkową za rok 2005, to kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jak mówił sędzia oskarżony wprowadził w błąd SKOK Wołomin i z góry wiedział, że nie będzie spłacał pożyczki.


„Oskarżony nie miał zamiaru spłaty tego kredytu, o czym świadczy jego historia kredytowa. Oskarżony de facto spłacił ten kredyt ze środków własnych w bardzo niewielkim zakresie i to takie spłaty pojawiły się w roku 2013, 2014, czyli w tym okresie, kiedy afera SKOK-u Wołomin się rozkręciła” – mówił sędzia.

Oświadczenie Michała Wiśniewskiego:


Adwokat Michał Orlikowski mówił, że obrona będzie wnioskować o pisemne uzasadnienie wyroku, które stanowi podstawę do ewentualnej apelacji. „Pobieżna analiza ustnych motywów, które sąd przedstawił podczas wygłoszenia wyroku i uzasadnienie wskazuje już na tym etapie, że będą w tym zakresie składane wnioski apelacyjne, również w tym zakresie, co do oceny stanu faktycznego” – mówił obrońca.


Poza bezwzględnym pozbawieniem wolności sąd nałożył na Michała Wiśniewskiego 80 tysięcy złotych grzywny oraz obciążył artystę kosztami postępowania sądowego.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Krać/i wz/w dwi/

Dodaj komentarz